BHP – szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)

30,00 50,00  z VAT

Cennik:

  • 25 PLN – od 30 do 100 osób
  • 30 PLN – od 21 do 29 osób
  • 35 PLN – od 11 do 20 osób
  • 40 PLN – od 6 do 10 osób
  • 50 PLN – od 1 do 5 osób
  • powyżej 100 osób – ustalenia indywidualne

Forma szkolenia:

  • szkolenie na platformie on-line

 Zaświadczenie:

  •  po ukończeniu szkolenia zostaje wystawione zaświadczenie o ukończeniu instruktażu ogólnego w zakresie BHP zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważność szkolenia

  • 12 miesięcy

Czas na ukończenie szkolenia:

  • 6 miesięcy od zakupu kursu

 

-
+
Formularz zamówienia dla instytucji

Opis

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Co ważne, instruktaż ogólny musi być przeprowadzony przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Dlaczego można przeprowadzić wstępne szkolenie bhp (instruktaż ogólny) przy pomocy  Internetu?

W związku z epidemią Covid 19 dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków  komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego.

Wynika to z zapisów przepisów U S T AWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ze zmianami.

Program szkolenia dla pracowników rozpoczynających pracę na stanowiskach robotniczych

1.  Istota  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

2. Zakres  obowiązków  i  uprawnień  pracodawcy,  pracowników  oraz  poszczególnych  komórek  organizacyjnych  zakładu  pracy  i  organizacji  społecznych  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów  lub  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.

4. Zasady  poruszania  się  na  terenie  zakładu  pracy.

5. Zagrożenia  wypadkowe  i  zagrożenia  dla  zdrowia  występujące  w  zakładzie i podstawowe  środki  zapobiegawcze.

6. Podstawowe  zasady  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związane  z  obsługą  urządzeń  technicznych  oraz  transportem  wewnątrzzakładowym.

7. Zasady  przydziału  odzieży  roboczej i obuwia  roboczego  oraz  środków  ochrony  indywidualnej,  w  tym  w  odniesieniu  do  stanowiska  pracy  instruowanego

8. Porządek  i  czystość  w  miejscu  pracy  oraz  higiena  osobista  pracownika – ich  wpływ  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  pracownika.

9. Profilaktyczna  opieka  lekarska – zasady  jej  sprawowania  w  odniesieniu  do  stanowiska  instruowanego.

10. Podstawowe  zasady  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  postępowanie  w  razie  pożaru.

11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

 

Informacje dodatkowe

Ilość pracowników:

1-5, 6-10, 11-20, 21-29, 30-100

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BHP – szkolenie wstępne (instruktaż ogólny)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *